HIKE到爆 - 天池萬丈布 安全抵大澳

路線: 深屈道 => 萬丈布 => 天池 => 二澳 => 大澳

掛住跑街半年冇登山, 天氣熱爆都唔願行, 趁中秋過後一探天池, 鳳5起步輕鬆登觀音山, 再登羌山開始感到太陽伯伯熱情, 攻頂後放棄靈會山轉向羌山郊遊徑, 巧遇2位錯過天池入口美女, 搭訕2咀就得米一齊遊天池, 高溫天氣下隊友們冇異樣, 安全完成。 天池及上遊水源係大澳居民飲用水, 唔好污染, 玩水就去天池下遊玩。

路線圖


起點


開波以梯級熱身


輕鬆登觀音山


處望大澳


隊員囉柚痕癢要登頂


直昇機負責叫咪小心山火


羌山推進


眼前舊嘢雖然唔難招呼, 但已經熱到爆炸


一口氣過上唔晒要小休


隊友實在太慢


最終用咗15分鐘招呼佢, 登頂回望狗牙及鳳凰


登頂


前方靈會山, 山疊山咁, 決定唔搞佢


轉羌山郊遊徑


冇大上落可以快速推進


與美女們溯澗而下


路況逐漸險要


到達小休位


繼續行程


溯澗就要有攀爬嘅覺悟


到達另一大池, 美女做人肉佈景


再出發


望到今次主菜, 十幾廿樓高, 不能夠直接落


綑邊慢慢落


到達天池, 如時間夾得好, 冇風有藍天白雲, 就會出現天空鏡


天池留影


由山邊撤退


天池水霸


真係有人守水塘, 唔好跳落去玩水


退出路線係靚路


許願樹新玩法


蛛媽


慶功時間


現場大量供應洗頭水


水力彭湃, 用杯裝唔住


自己帶走自己帶來物品


二澳


大澳


爆船走


偉大工程
又稱大白象
日落前散隊


反回HIKE到爆主目錄