HIKE到爆 - 分流炮台2020

路線簡介: 石壁水塘霸頂 => 狗嶺涌營地 => 分流炮台 => 二澳 => 大澳 17公里, 5小時10分完成。

難易度: 一般

觀景: 4星

注意: 冇退出點, 帶足夠水, 建議1.5L, 少量食品

陽光充足有利較長路線, 分流剛好玩一日而無需摸黑出發, 全程冇大上大落, 只要帶足夠補給品可輕易應付。巴士1,2,11,11A,23,N1於沙咀落車

路線圖過左起點大型廁所, 要終點先再會有跟車路行好快就有指示牌營地因限聚令而封閉沿引水道去到尾由山路出海邊只需10分鐘就見到分流東灣要去分流炮台就由先落沙灘, 如唔去分流炮台, 唔去分流石圓環, 唔去分流東灣的話, 可沿鳳凰徑直到分流西灣墨魚沖咗上岸沙灘行到尾上頂就到分流炮台炮台較平可選擇開餐補給先分流天后廟通過分流西灣如唔去炮台, 唔去石圓環的話, 東灣同西灣有路直通, 中間有士多士多有補給, 不過唔知係唔係日日都有分流西灣行到尾上山, 經過煎魚灣到二澳都係少上少落二澳到達二澳稻田剛插秧沿海邊到達大澳大澳巴士站解散反回HIKE到爆主目錄