HIKE到爆 - 慳車錢釣魚翁半日路線

路線: 坑口站 => 釣魚翁 => 田下山 => 釣魚翁 => 坑口站, 14公里約5小時完成

限聚令之下逼爆釣魚翁,預計快閃大清坐車走, 埋尾被隊友司法覆核成功,改為沿路撤退每人慳9個4車錢。

路線圖


由半見村小路上山, 初段靚路, 經山路接郊遊徑


離開郊遊徑準備登頂


上釣魚翁並唔困難好快到頂


望龍蝦灣


望大清, 今日水好靚見底


逼爆釣魚翁就係咁環境


拍攝田下山例位


望完布袋澳回程


回程竟然加開補給站, 啪咗件菠蘿


沿路返去半見村坑口站, 慳返9個4


反回HIKE到爆主目錄