HIKE到爆 - 城門峽下城門水塘

路線簡介: 梨木樹邨 => 城門水塘主霸 => 城門峽 => 下城門水塘 => 大圍站 8公里, 3小時半完成。

難易度: 易

觀景: 3星

注意: 冇退出點, 沿途經過水務設施盡量低調行事, 雨季及放水時間切勿接近放水口。

短途路線可半日遊, 冇大上大落, 如果不需要參觀水務設施可以全程行走山徑。

路線圖梨木樹邨出發20分鐘左右到主霸城門水塘已經60幾年歷史可經山徑+樓梯落霸底, 亦可由霸頂樓梯直落到達霸底要再落鐵梯參觀城門水塘放水口, 雨季及放水時間切勿接近放水會由呢度直落下城門水塘返回由人路沿路都屬於水務設施城門隊道行橋跨越峽谷過去對面再行另一橋返過來, 上樓梯接山徑峽谷一景下城門水塘霸上好多人玩模型飛機經富山火葬場到大圍站降散反回HIKE到爆主目錄