HIKE到爆 - 城門大埔小瀑布

路線簡介: 城門 => 鉛礦坳 => 大埔,約12.5公里,4小時完成

難易度: 易

因天雨關係,原定針山行程取消,大埔散隊,雖然路線較悶,但落雨就增添唔少樂趣,人都係鍾意玩水。

路線圖以為落雨冇人, 原來超級熱鬧, 山友逼爆小巴山友多但冇人BBQ, 可以一人一爐都冇問題上山途中倒水, 臨時改路落山時遇到山友正在上山折返城門水塘改行衛徑四圍都係仙境隊友熱愛玩水半小時停雨後就一路冇雨沿路都好好水鉛礦坳小休, 遇到3隊山友向大埔落山, 水源充足事隔2個鐘, 條路仲係水上樂園, 可以估到之前場雨幾好水部份路段涉水而行對面山出太陽終點大埔, 各自散隊反回HIKE到爆主目錄