Nam Wan Tunnel

南灣隧道 15-November-2009

Photo by kingkong