China HK City

中港城 09-July-2008

Photo by kingkong